Huvudmeny

Matematiklyftet

Matematiklyftets huvudomgång startade i augusti 2013. 290 huvudmän med totalt 750 matematikhandledare och 13 970 matematiklärare ha möjlighet att delta i Matematiklyftet. Didaktiskt stödmaterial finnas tillgängligt för grundskollärare, gymnasielärare, lärare inom vuxenutbildning samt till pedagoger i förskoleklass och förskola.

Läs mer på Skolverkets webbsida Lärportalen för matematiklyftet (extern länk).

Fortsatt stöd för handledare i matematiklyftet 2016/17

Under läsåret 2016/17 kommer högskolan i Borås på uppdrag av Skolverket att erbjuda fortsatt stöd för de handledare som har gått handledarutbildningen i Matematiklyftet  under läsåren 2013/14 och 2014/15 samt 2015/16. Det är roligt för oss att få fortsätta att följa er alla i arbetet på skolorna och vi ser fram emot intressanta och spännande dagar. Observera att du är välkommen att vara med i det fortsatta stödet även om du inte är handledare just nu.

 

Välkommen till stimulerande dagar då Högskolan i Borås på uppdrag av Skolverket erbjuder fortsatt stöd för de handledare som har gått handledarutbildningen i Matematiklyftet under läsåren 2013/2014, 2014/15 samt 2015/16. Observera att du är välkommen att vara med i det fortsatta stödet även om du inte är handledare just nu.

Dagarnas upplägg är föreläsningar på förmiddagarna och arbeta i grupper på eftermiddagarna. Under båda tillfällena vill vi uppmuntra er att ta del av varandras erfarenheter från Matematiklyftet genom att ha miniseminarier i grupper där ni delger varandra olika erfarenheter från arbetet i Matematiklyftet - vad är det som har gått bra, exempel på hur man kan arbeta vidare etc.

Föreläsare: Anette Jahnke, filosofie licentiat i matematik, Chalmers tekniska högskola och Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet och Helena Pokka, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås. 

Skolverket står för utbildningskostnaden och mat samt bjuder på middag den 17 november. Vikariekostnad och resor m.m. står skolhuvudmannen för.

När: 17 november kl. 09.00-16.30 med middag 16.45 samt 18 november kl. 09.00-16.00

Var: Högskolan i Borås, sal D209 17 november och sal C203 18 november

Anmäl dig till dagarna i formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 28 oktober 2016.

VÄLKOMMEN!