Uppdragsutbildning Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma i förskolan - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Förskollärarutbildning 210 hp – uppdragsutbildning för pedagogiskt verksamma i förskolan

Det är stor efterfrågan på förskollärare i hela landet, därför erbjuds nu en möjlighet för huvudmän att höja den pedagogiska kompetensen i förskolan och samtidigt behålla erfaren personal.

Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst och Jönköping University samarbetar kring en förskollärarutbildning för pedagogiskt yrkesverksamma i förskolan med eventuell start hösten 2017. Samarbetet innebär att de olika lärosätenas specialkompetenser bildar grunden för utbildningen.

Utbildningen erbjuds som uppdragsutbildning och pågår under fyra år med en studietakt på 75–100 %. Det krävs att arbetsgivaren ställer tid tillförfogande för deltagarna att genomföra utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till pedagogiskt yrkesverksamma med minst tre års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan med pågående anställning i förskola. Delar av utbildningen läses på distans, medan andra delar är campusförlagda vid de olika lärosätena. Studietakten varierar mellan 75–100 %. Gemensam utbildningsdag är torsdagar.

Verksamhetsförlagd utbildning förläggs på den egna arbetsplatsen samt annan arbetsplats.

Examen

Utbildningen leder till Förskollärarexamen 210 hp.

Kostnad

Priset för utbildningen är 140 000 kr + moms per deltagare. Deltagarnas resor, litteratur, datortillgänglighet och dylikt står uppdragsgivare eller deltagaren själv för.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av tre utbildningsområden:

• Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp
• Studier inom det förskolepedagogiska området, 120 hp
• Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp

Utbildningen innehåller möjlighet till validering för tillgodoräknande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska/Svenska som andraspråk B ochMatematik A.

Eller

Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Dispens ges utifrån Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning
vid universitet och högskolor.

Ansökningsförfarande

Anmälan görs via blankett som skickas av Skolhuvudman/arbetsgivare till: 

Högskolan för lärande och kommunikation
Att: Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Sista anmälningsdag inför höstterminen 2017 är den 15 april.

Ladda hem blanketten här.