Huvudmeny

Workshops i ledarnätverket

Hösten 2016

30 augusti: Kan gränser ge ökat handlingsutrymme?

Stefan Hiller, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Borås och medlem i vårt nätverk inleder med att berätta om deras arbete med att skapa en linjeorganisation med en tydlig struktur och delegation som tvärtemot vad man kan tro kan skapa ett ökat handlingsutrymme och kreativitet för medarbetarna. Jag och professor Margareta Oudhuis ger en kort inledande teoretisk översikt.

 • När:  30 augusti, kl 15-15
 • Var: Högskolan i Borås, E737
 • Anmälan: paivi.riestola@hb.se

Våren 2016

Chefskapets vardag och utmaningar - att vara en tillräckligt bra chef

I ledarskapsforskningen utgår man ofta från hur chefer bör vara vilket får till följd att man som chef känner sig otillräcklig.  Men det finns också forskning som utgår från chefernas faktiska vardag och hur man utifrån de förutsättningar som finns kan bli en tillräckligt bra chef.

fil dr. Katrin Skagert, med erfarenhet från chefsutveckling från bl. a Göteborgs Stad utgår från forskning om chefers vardag och inleder denna workshop.

 • När 22 mars, kl 15-17
 • Var: C728

21 april: Att skapa tillitsystem 

Professor Lotta Dellve som delger sina senaste forskningsrön kopplat till chefer och tillit. Många organisationer börjar allt mer lämna täta mätningar och kontroller till förmån för tillitssystem. 

 • När: 21 april kl 15-17
 • Var: C728
 • Anmälan till: paivi.riestola@hb.se

Hösten 2015

 

Styrning, kontroll och nyckeltal. Vilka utmaningar finns och vilka oväntade konsekvenser kan användningen av nyckeltal få i praktiken?


Intresset för nyckeltal är stort. Mätning ligger i tiden. Christina Mauléon, lektor i företagsekonomi, har kommit ungefär halvvägs i det Fortefinansierade forskningsprojektet om hur ledningssystem och nyckeltal används i praktiken för att organisera och kontrollera verksamheter. Syftet med studien är att öka kunskapen om utmaningar och svårigheter med att styra och leda verksamheter med stöd av ledningssystem och nyckeltal för att få önskat resultat.

 • Datum:           Torsdag den 8 oktober
 • Tid:                 15.00-17.00
 • Lokal:              Högskolan, C728 (Huvudentrén, hiss till Våning 7, C-korridoren
 • Anmälan till:  paivi.riestola@hb.se

Våren 2015

 

Det aktivitetsbaserade kontoret – 29/1

 
”Aktivitetsbaserade arbetsplatser”, d.v.s. det flexibla kontoret, som bl.a. tar hänsyn till utnyttjandet av arbetsplatser i vårt flexibla arbetsliv. Företrädare från Kinnarps berättar om sin syn kring
frågan, och ger oss  inspiration och idéer utifrån sina erfarenheter. Detta blir
en naturlig och bra fortsättning från landvetterträffen.

 • Datum: 2015-01-29
 • Tid:      15.00-17.00
 • Plats:    Kinnarps, Viared

Ta del av de  två artiklarna om forskning som berör området. Läs gärna dessa innan träffen,
så att du kan ställa kritiska frågor.

”SÄS och Lean”  - 23/4, kl 09.00


Aprilträffen besöker vi SÄS, där Anders Näslid, med stor erfarenhet av lean från bl.a. Ericsson, kommer att berätta om hur han som utvecklingsledare, omsätter kunskap från industriproduktion till offentlig verksamhet inom vården. Vi får dels lite teorier bakom, samt rundvandring på några vårdavdelningar.

 • Datum:             Torsdag den 23/4
 • Tid:                    09.00 – 12.00 Obs tiden!
  (Vi avslutar med gemensam lunch, men låter de offentliga medlen gå till vården = vi betalar själva vår lunch)
 • Plats:                 SÄS huvudentré, där Anders möter upp

 Väl mött till en spännande förmiddag! 

När drevet går  - hur mår chefen: 7/5, kl. 15.00 – 18.00 

Ett spännande seminarium kring ”När drevet går”, vad händer då  med chefen? Professor Lotta Dellwe har  forskat just om denna så ofta aktuella fråga.