Huvudmeny
Mobiltelefon och dator

Företagsforskarskola

Högskolan i Borås ansöker om en Företagsforskarskola inom Digital Handel under 2017. 

Äntligen är det dags för Högskolan i Borås att fullfölja sina ambitioner att bli en ledande forskningsmiljö för Handel och IT. Nu satsar vi på att etablera en Företagsforskarskola i Digital Handel!

Näringslivet möter helt nya utmaningar i takt med en ökad digitalisering. Vi ser ett förändrat köpbeteende tack vare mobilitet, tillgänglighet och e-handel. Det har uppstått fler försäljningskanaler och vi ser ständigt nya butiksformat som utvecklas. Samtidigt uppstår det mycket högre krav från konsumenter vad gäller produktinformation och man vill veta detaljer om produkter som t.ex. var de har tillverkats, hur många som finns i lager, hur de transporterats osv. Digitaliseringen tvingar också fram nya affärsmodeller, kort sagt: i framtiden måste handled bli bättre på att ta betalt för andra saker än bara produkterna.  Människor lämnar också efter sig digitala fotspår och elektroniska affärstransaktioner, dvs massa information som kan samlas in, analyseras och i sin tur leda till helt nya affärsmöjligheter.

Många företag upplever också att det i framtiden kommer att bli helt nödvändigt att effektivera sina inköp och beställa rätt volymer vid rätt tillfälle.

En annan utmaning handlar om handelsnäringens medarbetare som idag i många fall saknar rätt kompetens. Hur ska näringen se till att man i framtiden har rätt kunskaper och vad ska man göra med de medarbetare som redan finns i organisationen och som måste kompetensförstärkas?

Vad är en företagsforskarskola?

För att bli doktor krävs att man går en forskarutbildning där man läser forskarkurser och att man gör en avhandling. Företagsforskarskolan i Digital Handel samfinansieras av KK stiftelsen, Högskolan i Borås och medverkande företag. Studenterna delar sin tid mellan företagen och HB. Det här är en långsiktigt satsning på kompetensutveckling som är unik och som stärker framtida möjligheter till innovation, affärsutveckling och samarbete.

Vilka företag kan vara med?

Egentligen kan alla företag som känner igen sig i de utmaningar som beskrivits ovan vara med. Har du t.ex. någon anställd som redan har en magisterexamen och som vill utvecklas och ta nästa steg i sin karriär, så är Företagsforskarskolan  ett perfekt erbjudande. Om det inte finns någon tänkbar kandidat på ditt företag så kan man ändå vara med, genom att Högskolan i Borås anställer en doktorand som arbetar för just dig och ditt företag. 

Vi som arbetar med förstudien

  • Cecilia Sönströd, Universitetsadjunkt, Data Science
  • Gunnar Hellsten, Senior Advisor, SIIR.
  • Jenny Balkow, Universitetslektor, Företagsekonomi.
  • Malin Sundström, Docent, Företagsekonomi.
  • Pia Johansson, Föreståndare SIIR
  • Ulf Johansson, Professor, Data Science.