Huvudmeny

Anmälan STARK 2018

I år har vi ett nytt koncept för STARK. Istället för att koncentrera mässan till en dag har den delats upp på två dagar. En annan nyhet är att varje utställare kommer få möjlighet att välja sin utställningsplats själv efter det att anmälan har skickats in. Det innebär att ju tidigare du anmäler din organisation, desto större valmöjlighet har du när ni ska välja monterplats.

Innan du anmäler din organisation, vänligen läs igenom sidan Att tänka på vid anmälan.

Anmälningsformuläret är uppdelad utefter fem rubriker:

 • Kontaktperson
  Lämna kontaktuppgifter till den som kommer samordna ert deltagande inför STARK. Kontaktuppgifterna kommer endast användas av projektledningen och kommer inte publiceras på högskolans studentwebb eller något tryckt material.
 • Fakturering
  Uppgifter för fakturering fylls i under denna rubrik. Fakturan kommer skickas ut efter att arbetsmarknadsdagarna har arrangerats, om inget annat har avtalats med projektledaren.
 • Utställarinformation
  Information som kommer synas på högskolans studentwebb samt på mässkartan.
 • Val av monterpaket
  Val av storlek på monterplats, dag för deltagande och om ni önskar boka intervjurum. Viktigt att ni fyller i de studentgrupper ni är intresserade av då detta är kopplat till hur ni marknadsförs gentemot högskolans studenter.
 • Övrigt
  Lämna eventuell kommentar eller önskemål till projektledaren.

Har du några frågor rörande STARK är du välkommen att höra av dig till stark@hb.se.

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) .

Kontaktperson
 
Fakturering
 
Utställarinformation
 
Val av monterpaket
Monterpaket - 1 dag* (onsdag eller torsdag)
3m2 - 3 900 kr
6 m2 - 7 800 kr
9 m2 - 11 700 kr
12 m2 - 15 600 kr
18 m2 - 23 400 kr
Monterpaket - 2 dagar* (onsdag och torsdag)
3m2 - 5 850 kr
6 m2 - 11 700 kr
9 m2 - 17 550 kr
12 m2 - 23 400 kr
18 m2 - 35 100 kr
*Samtliga priser är exklusive moms. Det ingår el och wifi till samtliga montrar. En förfrågan om specialkost, matpaket, extra bord och stolar kommer att skickas ut senare till ovannämnd kontaktperson.
 
Vi vill träffa studenter som läser:
(flera studentgrupper kan väljas) *

 
Övrigt