Huvudmeny

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation  har tillgång till. Syftet är att sammanställa information om utställare för att underlätta fakturering av eventet samt för att komplettera inbjudningslistan för kommande arbetsmarknadsdagar. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftslagen.