Huvudmeny
Högskolan i Borås, sandgärdet

Mentorskap

Mentorsverksamheten syftar till att överbrygga teori och praktik för studenterna under deras utbildningstid.

Högskolan i Borås har mentorskap för blivande bibliotekarier och lärare.