Huvudmeny

Kalendarium

Höstterminen 2017


För VFU-samordnare

VFU-samordnarmöten:

Deltagare:
Alla VFU-samordnare i Karin Eks förra VFU-områden
Datum:
13 oktober 2017 kl. 9.00-12.00.
Plats:
Campus Varberg. Sal E225.
Anmälan: Till jonas.johansson@hb.se

Deltagare: Alla VFU-samordnare i Jonas Johansssons VFU-områden
Datum:
 Fredag den 6 oktober 2017 kl.9.00-12.00.
Plats:
Högskolan i Borås. Sal 521.
Anmälan: Till jonas.johansson@hb.se

Deltagare: VFU-områdesdag för studenter
Datum:
Torsdag 9 november
Plats:
I respektive område
Anmälan: Till respektive samordnare

Deltagare: Gemensam VFU-samordnardag för alla VFU-samordnare
Datum:
 Måndag den 28 maj 2018 Boka in redan nu! 
Plats: 
Campus Varberg
Anmälan: Till jonas.johansson@hb.se


För VFU-lärare (handledare):

Gemensam VFU-dag för VFU-lärare som ska ta emot student H17. Observera:
VFU-lärare som tar emot  studenter som går termin 1 kommer att bjudas in till ett senare tillfälle i månadsskiftet januari/februari 2018. Anmäl er inte här!

Dagen ersätter de VFU-konferenser som tidigare har funnits i respektive kurs
Högskolan i Borås: Onsdag den 20 september kl. 09.00 - 16.30
Campus Varberg: Onsdag den 27 september kl. 09.00 - 16.30

Här hittar du inbjudan/program för VFU-dagarna

Till anmälningsformulär, VFU-dagen Campus Varberg

Till anmälningsformulär, VFU-dagen Högskolan i Borås

 

Lärarutbildardagar för alla VFU-lärare som ska ta emot studenter från UVK III
Istället för lärarutbildardagar har vi H17 förlängt den gemensamma VFU-dagen (se ovan) då vi erbjuder föreläsningspass för alla VFU-lärare, oavsett vilken kurs studenten läser.