Huvudmeny

VFU-samordnarmöten Ht-16:
Deltagare:
Alla VFU-samordnare i Karin Eks VFU-område
Datum:
 7 oktober 2016 kl.9.00-11.15 
Plats:
Campus Varberg, sal E225
Anmälan: Till karin.ek@hb.se 

Deltagare: Alla VFU-samordnare i Ingamay Larssons VFU-område, utom Borås och Mark
Datum:
 20 oktober 2016 kl.9.00-12.00
Plats:
Högskolan i Borås, A521
Anmälan: Till ingamay.larsson@hb.se

Deltagare: Alla VFU-samordnare i Borås och Mark
Datum:
 13 oktober 2016 kl.9.00-12.00
Plats:
Högskolan i Borås, A606
Anmälan: Till marie.lundgren@hb.se

Gemensam VFU-dag för alla VFU-lärare som ska ta emot en student Ht-16
Dagen ersätter VFU-konferenser som tidigare har funnits i respektive kurs
Borås: Onsdag den 7 september kl.13.00 - 17.00
Varberg: Onsdag den 14 september kl. 13.00 - 17.00
Inbjudan/program hittar du här

VFU-områdesdag den 27 oktober 2016! 
Varje partnerområde ansvarar för att bjuda in sina studenter och arrangera ett innehåll för dagen.

Lärarutbildardagar för alla VFU-lärare som ska ta emot studenter från UVK III
Plats: Högskolan i Borås
Dag 1: Torsdag den 6 oktober 2016 kl.8.30-16.00.
Christer Wede föreläser på förmiddagen. 
Dag 2: Tisdag den 11 oktober 2016 kl.8.30-16.00.
Helena Pokka föreläser på förmiddagen.
Inbjudan/program hittar du här.