Huvudmeny

Kursinformation H17

På den här sidan finns alla höstens kurser (med kurskod) specificerade.
Även informationsbrev från kursansvarig lärare finns här. Klicka på blåmarkerad text för att öppna dokumentet.
Nedanstående information avser H17.Förskola
Termin 1: CUVK 1 - VFU-brev
Termin 2:
Termin 3:
Termin 4:
Termin 5: CUVK58 - VFU-brev
Termin 6:
Termin 7: C1FK70 - VFU-brev

Fritidshem
Termin 1: CUVK 1 - VFU-brev
Termin 2:
Termin 3: 11GF31 - VFU-brev tillval Bild VFU-brev tillval Musik

Termin 4:
Termin 5: 11GF50 - VFU-brev
Termin 6:

Grundskola åk.F-3
Termin 1: CUVK 1 - VFU-brev
Termin 2:
Termin 3: CF3S30 - VFU-brev
Termin 4:
Termin 5: 11F351 - VFU-brev
Termin 6: 
Termin 7: 12F371 - VFU-brev
Termin 8: 12F380, 12F384 - VFU-brev

Grundskola åk.4-6
Termin 1: CUVK 1 - VFU-brev
Termin 2:
Termin 3: C46N30 - VFU-brev

                114655 - VFU-brev Tillval bild

Termin 4:
Termin 5:
Termin 6:
Termin 7: 124671 - VFU-brev
Termin 8:  

Ämneslärare åk.7-9
Termin 1: CUVK 1 - VFU-brev
Termin 2:
Termin 3:
Termin 4:
Termin 5:
Termin 6:
Termin 7: 127980 - VFU-brev
Termin 8:  
Termin 9: C2SV94 - VFU-brev