Huvudmeny

VFU-underlag och riktlinjer

Policydokument för områdesdag
VFU-portfölj
Blankett för områdesval
Riktlinjer för att bedriva forskning
Blankett för dokumentation av VFU-besök
Blankett vid tveksam måluppfyllelse och/eller underkännande av VFU

Momentplanering
Lektionsplanering

VFU-handbok 2016/2017 
VFU-schema Ht-16

VFU-dokumentation Ht-16: 

Skriv endast ut det dokument som gäller för den kurs du läser under Ht-16!

Närvaroblankett - Professionsdag/VFU-områdesdag
Närvaroblankett - Fältdagar

Försättsblad till VFU-dokumentation - samma dokument till alla program.
Bedömningsmatris för U/G/VG
 - samma matris för alla program. Gäller endast för de kurser som omfattas av VG-nivå på VFU, se nedan.

Förskollärarutbildning:
- Termin 1: CUVK10 - UVK I 
- Termin 2:
- Termin 3: 11FK31 - Använd närvaroblankett för fältdagar 
- Termin 4:
- Termin 5: 11FK52 - UVK II 
- Termin 6: 12FK61
- Termin 7: C1FK70 - UVK III

Grundskollärarutbildning med inriktning fritidshem:
- Bedömningsmatris för U/G/VG (VG gäller endast 11GF31/11GF32)
- Termin 1: CUVK10 - UVK I 
- Termin 2:
- Termin 3: 11GF31 (bild), 11GF32 (musik) - U/G/VG - Använd bedömningsmatris!
- Termin 4:
- Termin 5: 11GF50
- Termin 6:

Grundskollärarutbildning med inriktning förskoleklass och grundskolans åk.1-3:
Bedömningsmatris för U/G/VG (VG gäller endast 11F331/11F335/11F330)
- Termin 1: CUVK10 - UVK I
- Termin 2:
- Termin 3: 11F331 (Ma), 11F335 (Sv), 11F330 (Eng) U/G/VG - Använd bedömningsmatris!
- Termin 4:
- Termin 5: 11F351
- Termin 6: 11F360 - Använd närvaroblankett för fältdagar 
- Termin 7: 12F371 - UVK III
- Termin 8: 12F380 (Ma), 12F384 (Sv)

Grundskollärarutbildning med inriktning grundskola åk.4-6:
- Bedömningsmatris för U/G/VG (VG gäller endast 114630)
- Termin 1: CUVK10 - UVK I
- Termin 2:
- Termin 3: 114630 - U/G/VG - Använd bedömningsmatris!
- Termin 4:
- Termin 5: 114650 (Sh), 114652 (Na/Te), 114655 (Bild), 114656 (Musik) - Blankett för fältdagar 
- Termin 6:
- Termin 7: 124671 - UVK III
- Termin 8: 

Ämneslärarutbildning för grundskolans åk.7-9:
- Termin 1: CUVK10 - UVK I
- Termin 2:
- Termin 3: 11SV30 - Använd närvaroblankett för fältdagar 
- Termin 4:
- Termin 5: 11EN50 - Använd närvaroblankett för fältdagar              
- Termin 6:
- Termin 7: C2SV70 och C1SV75 - Använd närvaroblankett för fältdagar 
- Termin 8:
- Termin 9: C2SV94 
 

Övriga kurser/program:
Dokumentation av VFU i ett ämnesdidaktiskt perspektiv, 12 hp enligt kursplan LVF01A (8.0)