Huvudmeny

VFU-underlag och riktlinjer

Policydokument för områdesdag
Blankett för områdesval
Riktlinjer för att bedriva forskning
Blankett för dokumentation av VFU-besök
Blankett vid tveksam måluppfyllelse och/eller underkännande av VFU

Momentplanering
Lektionsplanering

VFU-handbok 2017/2018
VFU-schema V18

VFU-dokumentation H17: 

Skriv endast ut de dokument som gäller för den kurs du läser under H17!
 

Närvaroblankett - Fältdagar

Närvaro på VFU-plats vid frånvaro på VFU-områdesdag

Försättsblad till VFU-dokumentation - samma dokument till alla program.
Bedömningsmatris för U/G/VG - samma matris för alla program. Gäller endast för de kurser som omfattas av VG-nivå på VFU, se nedan.

 

Förskollärarutbildning:
- Termin 1: CUVK1
- Termin 2:
- Termin 3: 
- Termin 4:
- Termin 5: CUVK58
- Termin 6:
- Termin 7: C1FK70

Grundskollärarutbildning med inriktning fritidshem:
- Termin 1: CUVK1
- Termin 2:  
- Termin 3: 11GF31, 11GF32 Använd bedömningsmatris för U/G/VG
- Termin 4:
- Termin 5: 11GF50
- Termin 6:

Grundskollärarutbildning med inriktning förskoleklass och grundskolans åk.1-3:
- Termin 1: CUVK1
- Termin 2:
- Termin 3: CF3S30
- Termin 4:
- Termin 5: 11F351

- Termin 7: 12F371
- Termin 8: 12F380, 12F384

Grundskollärarutbildning med inriktning grundskola åk.4-6:
- Termin 1: CUVK1
- Termin 2:
- Termin 3:
- Termin 4:
- Termin 5:
- Termin 6:
- Termin 7: 124671
- Termin 8:

Ämneslärarutbildning för grundskolans åk.7-9:
- Termin 1: UVK 1
- Termin 2:  
- Termin 3:
- Termin 4:
- Termin 5:
- Termin 6:
- Termin 7: 127980
- Termin 8:
- Termin 9: C2SV94

 

Övriga kurser/program:
Dokumentation av VFU i ett ämnesdidaktiskt perspektiv, 12 hp enligt kursplan LVF01A (8.0)