Huvudmeny
Studenter som samarbetar

Samarbeten

Här kan du läsa mer om ett axplock av de projekt som sker i samarbete mellan högskolan och en eller flera andra parter.

Högskolan i Borås tar en aktiv del i samhällsutvecklingen både nationellt och internationellt. Med missionen Vetenskap för profession, och ett fokus på att studenter och forskare vid högskolan ska skapa mervärden, såväl inom som utom akademin, och nationellt såväl som internationellt är det viktigt att skapa arenor där idéer kan mötas och förmeras. För att göra det på bästa möjliga sätt deltar högskolan i ett antal olika samarbeten, nätverk och projekt.