Huvudmeny

Kontakta oss

 

CAV - Centrum för arbetsliv och vetenskap

Högskolan i Borås
501 90 Borås

Föreståndare: Päivi Riestola, Tfn: 033-4354521

Ordförande: Christian Lundell

Nätverk i CAV

Ledarnätverket AiS

Samordnare:Päivi Riestola, Tfn: 033-4354521
Ordförande: Vakant

Nätverket för arbetsliv i förändring (ALF)

Samordnare: Cecilia Ljungblad
Ordförande: Linda Ruergård, Borås Stad

Kvalitetsnätverket (Q-nätverket)

Samordnare: Agnes Andersson Wänström, Tfn: 033-4354217
Ordförande: Anders Näslid, Ericsson

Nätverket för strategisk kommunikation och information (I-nätverket)

Samordnare: Maria Lindh och Emma Forsgren
Ordförande: Markus Markgård, Schenker AB

CAV- rådet

Består av ordförande och samordnare i nätverken, programgruppen samt föreståndare och ordförande i CAV.