Huvudmeny

Samverka med forskare

CAV bygger på gemensam kunskapsutveckling mellan forskare och arbetsliv. Arbetet sker på lika villkor men utifrån olika kompetenser och kunskapsformer. Samverkan ger forskarna möjlighet att kommunicera sina forskningsresultat men också ta del av aktuella problem i arbetslivet. För arbetslivet innebär samverkan att få ta del av aktuel forskning, få hjälp med problem men också att kunna vara med och formulera nya forskningsfrågor som genererar praktiskt nyttig men också teoretisk generaliserbar kunskap - d.v.s kunskap som gynnar båda parter. 

Samverkan kan ske t.ex i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. 

Forskare inom teknik
Kontaktperson: Agnes Andersson Wänström

Forskare inom arbetsliv

Kontaktperson: Päivi Riestola

Forskare inom information och kommunikation

Kontaktperson: Maria Lindh