Huvudmeny

Seminarier

En viktig del av CAV:s verksamhet består i en seminarieserie med sex seminarier årligen. De leds av en forskare och en företrädare från arbetslivet, båda specialiserade i det ämne som behandlas. Seminarierna innehåller alltid en föreläsningsdel och en workshopdel där deltagarna ges möjlighet att diskutera ämnet utifrån verksamhetsspecifika frågeställningar.

Från och med hösten 2016 provar vi ett nytt koncept som komplement till CAV-seminarierna i form av CAV frukostseminarier. Där inleder antingen en forskare eller en företrädare från arbetslivet utifrån ett specifikt tema och därefter förs en dialog med dig som seminariedeltagare. 

Seminarierna är öppna för alla medarbetare i medlemsorganisationerna samt vid Högskolan i Borås.

Tema för hösten 2016 är "Kreativitet och innovation på jobbet – hur då?"


1 december

3000 jobb på spel – hur kan kris vändas till framgång? Ett idéseminarium om Ericssons utmaningar och alternativa vägar att gå.

Styrning och ledning är effektiva verktyg i företagens utveckling. I den globala konkurrensmiljön har företagen att lista ut vilken spelplan och vilka strategier som resulterar i konkurrenskraft och utveckling.

Med anledning av Ericsson AB:s utmaningar i Sverige och Borås utökas höstens sista seminarium, på temat innovation som konkurrensmedel, till ett idéseminarium med inbjudna gäster från politik, näringsliv och forskning. Syftet är att både problematisera och föra en dialog om vad som kan göras när Sverige kan gå miste om viktiga arbetstillfällen. Skilda perspektiv dryftas om hur vi kan motverka detta samt hitta nya vägar framåt. På vilket sätt kan Högskolan bidra med konstruktiva lösningar? 

Med utgångspunkt i Innovation, som kanske är företagens viktigaste konkurrensmedel idag, har Ericsson lyckats väl. Carl Slotte, Innovation manager vid Ericsson AB, berättar om deras innovationsarbete. Ericsson har lyckats skapa strukturerade innovationsprocesser med goda resultat inom flera områden trots en mängd ekonomiska och organisatoriska utmaningar. 

Hur kommer det sig då att företaget upplever de utmaningar man befinner sig i? Daniel Yar Hamidi, forskare och lärare vid Högskolan i Borås och disputerad i innovationsvetenskap, belyser frågan utifrån ett forskningsperspektiv och delger resultat från sin forskning kring innovationsdrivande styrning och styrelsearbete. 

Efter föredragen följer en paneldiskussion med företrädare från politik, näringsliv och forskning med sikte på att identifiera alternativa förslag för att åtgärda och förebygga bortfall av arbetstillfällen i regionen. 

Välkommen att delta!
Tid: 1 december kl. 12:30–16:30 
Plats: C203, Högskolan i Borås

Program

12:30–13:00
Lunchmacka med mingel

13:00–13:10 Välkommen
Päivi Riestola, föreståndare vid CAV, och Christian Lundell, ordförande vid CAV

13:15–13:25 Inledning
Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås

13:30–14:15 Företrädare från arbetslivet
Carl Slotte, Innovation Manager vid Ericsson AB i Borås

14:20–15:00 Företrädare från akademin
Daniel Yar Hamidi, forskare och lärare vid Högskolan i Borås och disputerad i innovationsvetenskap

15:00–15:20 Kaffepaus

15:20–16:20 Paneldiskussion
Information om deltagare kommer inom kort

16:20–16:30 Avslutning och framåtblick 

Anmäl dig till seminariet här