Huvudmeny
Sandgärdets fasad

CVS - Centrum för välfärdsstudier

Centrum för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås riktar sin verksamhet mot de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför.

Ett långsiktigt mål är att bidra till hållbara välfärdstjänster. CVS vill bidra genom att medverka till regional tillväxt genom kunskapsutveckling i välfärdssektorn, utveckla hållbara, välfungerande och samverkande välfärdsmodeller, organisering och ledarskap.

Vårt arbete syftar till att inspirera och stödja genom att utarbeta inspel till politiker och ledare, vi kan sammanställa forskningsresultat och arrangera konferenser - alla med anknytning till aktuella välfärdsfrågor. Vi bedriver gränsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och vidareutbildning, med bas i olika vetenskapsområden. Utbildning och forskning möts i gränslandet mellan ledarskap och organisering, lärande och kommunikation, hälsovetenskaper, arbetsvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

 Rolf Solli och Maria Wolmesjö

2016-10-25

Två nya ledare för Centrum för välfärdsstudier

Rolf Solli och Maria Wolmesjö är sedan 1 oktober nya vetenskapliga ledare för Centrum för välfärdsstudier, CVS. Hur ser de på sitt uppdrag?

När CVS söker efter nya vetenskapliga ledare hittar de vad de vill ha på Högskolan i Borås. Maria Wolmesjö, universitetslektor i socialt arbete, och Rolf Solli, professor i företagsekonomi med fokus på styrning, organisering och ledning, har båda forskat inom välfärdsområdet ur olika aspekter sedan lång tid tillbaka. – Det jag vill göra är att stärka Högskolan i Borås position på den nationella och internationella kartan när det kommer till samverkan, forskning och utbildning inom arbetsliv...