Huvudmeny

Forskarledda nätverk

LeaningLab – forskarstöd till ledningsgrupper

CVS vill ta problem i ledning på allvar och stödja verksamheter som har problem - på plats och med erfarna forskare. CVS erbjuder därför forskarstöd till ledningsgrupper inom välfärdsverksamheter som har eller står inför utmaningar. Forskarna kan efter kartläggning ge olika perspektiv på problem och tillsammans med ledningsgruppen tolka problematiken och resonera om dess lösningar. Insatsen från LearningLab kan stegvist utvecklas i interaktivt samarbete mellan verksamheten och forskarna – och därmed vara av olika stor omfattning. Det är även möjligt att samla fler verksamheter som har liknande utmaningar eller problematiker.