Huvudmeny

Kompetensutveckling

Låna en välfärdsforskare - ForskarFredag

Låna en forskare inom välfärdsområdet i interaktivt seminarie. Målgruppen är grupper av medarbetare och chefer verksamma inom välfärdssektorn. Forskaren ger input från ett valt ämne och presenterar och reflekterar äver olika former av sätt som man kan arbeta vidare med valda frågeställningar.

I denna aktivitet samverkar CVS med Forskarfredag (tryckbar).

Utbildning och seminarier

Vi samverkar med Centrum för Arbetsliv och Vetenskap (CAV) och FoU Sjuhärad – Välfärd i seminarier och kompetensutvecklingsinsatser som rör frågor om ledning och styrning av välfärdstjänster.