Huvudmeny
Unga människor

Om oss

CVS vid Högskolan i Borås riktar sin verksamhet mot de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför.

Ett långsiktigt mål är att bidra till hållbara välfärdstjänster. Vi vill bidra genom att medverka till regional tillväxt genom kunskapsutveckling i välfärdssektorn, utveckla hållbara, välfungerande och samverkande välfärdsmodeller, organisering och ledarskap.

Vårt arbete syftar till att inspirera och stödja genom att utarbeta inspel till politiker och ledare, vi kan sammanställa forskningsresultat och arrangera konferenser - alla med anknytning till aktuella välfärdsfrågor. Vi bedriver gränsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och vidareutbildning, med bas i olika vetenskapsområden. Utbildning och forskning möts i gränslandet mellan ledarskap och organisering, lärande och kommunikation, hälsovetenskaper, arbetsvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.