Huvudmeny
En grupp människor som sitter och pratar

Fokusområden

Tyngdpunkten ligger på relationen mellan medborgare och välfärdssystem. Utifrån detta fokuseras:

  • Välfärdstjänsternas organisering och ledning, professioner och volontärer
  • Öppen ledning och samverkan – mellan välfärdstjänster och medborgare
  • Hälsofrämjande insatser och hantering av ohälsa (”Disability management”)
  • Välfärdsteknologi – tillvarata möjligheter och även kritiskt belysa frågor kring välfärdens teknologiutveckling