Huvudmeny
Människor i farten

Organisation

CVS leds av Högskolan i Borås.

CVS har en referensgrupp med experter och företrädare från kommuner, regionen och med deltagare från regionala välfärdsverksamheter. Deras uppgift är att föreslå aktuella områden, förankra vårt arbete i praktiken och att vidareföra resultaten till beslutsfattare och praktiker.