Huvudmeny
Mobiltelefon och dator

Företagsforskarskola

Högskolan i Borås genomför just nu en förstudie om att starta en Företagsforskarskola inom Digital Handel. 

Programmet Företagsforskarskolor utlyses varje år av KK stiftelsen.

Tanken är att Högskolan i Borås kommer att ansöka om detta program 2017 och med start 2018.

KK-stiftelsen har sedan 1995 beviljat fler än 30 företagsforskarskolor. Omfattningen av en företagsforskarskola varierar mellan 6–15 forskarstuderande och med en finansiering från KK-stiftelsen på mellan 10–30 mnkr. KK-stiftelsen bidrar till finansieringen av företagsforskarskolan genom att delfinansiera kostnaderna för varje forskarstuderande. Näringslivets sammanlagda åtagande med in-kindinsatser och/eller direkt finansiering ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med. KK-stiftelsen förutsätter att även lärosätet medfinansierar forskarskolan. 

Läs mer om KK stiftelsens program

Vi som arbetar med förstudien är;

  • Pia Johansson, Projektledare. Företagskontakter.
  • Gunnar Hellsten, Senior Advisor. Företagskontakter.
  • Ulf Johansson, Professor, Vetenskaplig ledning IT.
  • Jenny Balkow, Universitetslektor, Vetenskaplig ledning FEK.
  • Cecilia Sönströd, Universitetsadjunkt.
  • Dubravka Grdic Eliasson, Forskningsrådgivare.