Huvudmeny

Roger Blomgren

Professor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4136

Mobilnummer: 0767-882843

E-post: roger.blomgren@hb.se

Rumsnummer: C320

Signatur: ROBL

Till forskarens profilsida