Huvudmeny

Thomas Nyström

Universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Rumsnummer: C511
Telefonnummer: 033-435 4533
Mobilnummer: 0701-856378
E-post: thomas.nystrom@hb.se
Signatur: THNY

Uppdaterad : 2017-01-30