Huvudmeny
Högskolan exteriör

2018-02-20

Åtgärder för ett effektivare högskolelandskap

Styrelsen för Högskolan i Borås sammanträdde 19 februari och fattade då beslut om budgetunderlaget för åren 2019 till 2021. I budgetunderlaget, som är lärosätets framställan till regeringen, argumenteras för möjligheten att få genomföra polisprogrammet på uppdrag av polismyndigheten. Styrelsen pekar också på betydelsen av forskningsanknytning för...

Styrelsen för Högskolan i Borås sammanträdde 19 februari och fattade då beslut om budgetunderlaget för åren 2019 till 2021.