Huvudmeny
Digitala verktyg

Nätverk för flexibelt lärande

Att utveckla former och arbetssätt för flexibelt lärande/distansundervisning är strategiskt viktigt för högskolan. Nätverket har som syfte att bidra till både individuell kompetensutveckling och utvecklande av gemensamma förhållningssätt och strategier vilket höjer kvaliteten på distansutbildningar/distansundervisning. Dessutom öppnar nätverket upp möjligheter att sprida goda exempel och erfarenheter inom högskolan och över akademigränserna.

Kontakt

Vill du veta mer om nätverkets verksamhet eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Ramon GarroteRamon Garrote
Telefonnummer: 033-435 4676
E-post: ramon.garrote@hb.se
Tobias Ruhtenberg Tobias Ruhtenberg
Telefonnummer: 033-435 5951
E-post: tobias.ruhtenberg@hb.se

 

 

Kommande möten

  •  18 januari
  •  8 mars
  •  17 maj

Pedagogiska verktyg för undervisning

Konferenser