Huvudmeny

Forskning

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) bedriver forskning inom pedagogiskt arbete. Forskningen adresserar pedagogiskt/didaktiska och utbildningsvetenskapliga frågor. Den omfattar alltifrån praktiknära studier till studier kring kunskapsprocesser, utbildningsreformer och lärarprofessioner, inom hela utbildningssystemet.

Forskningen om högskolepedagogik rör bland annat professionsutveckling, yrkesetik och identitet, undervisning och lärande inom högre utbildning.

Här får du information om forskare knutna till PUF.

För information om forskning inom pedagogiskt arbete hänvisar vi till högskolans forskningswebb - Pedagogiskt arbete.