Huvudmeny

Utlysningar RSS


Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning: Hållbara produkt- och processkedjorUtlysningen vänder sig till forskare vid svenska...


Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

Välkommen att söka resestipendier för studier av japanskt samhällsliv. SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 december varje år Stipendierna är individuella och...


Stiftelsen SLO-fonden (SLO)

Stiftelsen SLO-fonden (SLO) har till ändamål att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet...


STINT Initiation Grants

Syftet med STINTs verksamhet är att stärka svenska universitets och högskolors konkurrenskraft genom utveckling av internationella...


Formas - Urgent grant 2017

Sista ansökningsdatum: 2017-11-15 Beslutsdatum: 2018-01-20 En ansökan för akutbidrag välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner; humaniora,...


Forskningsstiftelsen Göteborg energi

Stiftelsen för forskning och utveckling leds av en styrelse som består av medlemmar ur Göteborg Energis styrelsepresidium. Ett forskningsråd är...


Anslag till humaniora och samhällsvetenskap

Komplett ansökan, som insändes genom stiftelsens elektroniska system (se nedan!), skall ha inkommit senast den 15 september. Ansökan ska...


Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:...

Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin,...


Strategisk Mobilitet

Strategisk mobilitet, 2017 - Bidrag för personrörlighet mellan akademi ochnäringsliv Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för...


Projektstöd - Solstickan

Stiftelsens styrelse fattar beslut om projektbidrag under två tillfällen under året. Projekt som stöds av Stiftelsen bör vara riksomfattande och...