Huvudmeny
Bild från tentamen vid Högskolan i Borås

2018-03-20

Upphandling i juni för Digital salstentamen

Kravspecifikationen för Digital salstentamen är nu klar. I slutet av april tillträder högskolans nya handläggare för upphandling och därefter kan projektet gå vidare till beslut om val av systemleverantör. Upphandlingen sker i juni och införandet startar i september eller oktober.

– Tack vare alla goda krafter i arbetsgrupperna, bra engagemang och värdefulla synpunkter från referensgruppen så har vi nu helt enligt tidsplan kunnat åstadkomma en väl underbyggd kravspecifikation, säger Yvonne Ohlsson som är projektledare för införandet av Digital salstentamen på Högskolan i Borås.