Huvudmeny
Styrelsemöte

2017-12-07

Nu startar rekryteringsprocessen för ny rektor till högskolan

Högskolans styrelse har vid mötet den 7 december beslutat att inleda processen för att rekrytera ny rektor till högskolan.

Styrelsens ordförande, Gunilla Herdenberg, har fått i uppdrag att leda arbetet. Inom sig har styrelsen utsett en mindre rekryteringsgrupp med en rådgivande roll i förhållande till styrelsens ordförande.