Huvudmeny

Research on Sustainability (RoS)


Tid: 2017-12-06, 13:00 — 17:00
Plats: Högskolan i Borås, D209
Evenemangstyp: Konferens

Hållbar utveckling är en prioriterad fråga som vi redan arbetar aktivt med över hela högskolans ämnesbredd. Forskning inom vitt skilda områden tittar på allt från mode till mikroorganismer. Den tredje upplagan av RoS arrangeras i workshopformat.

Syftet är att ge möjlighet för forskare vid högskolan att lyfta frågeställningar, utmaningar, perspektiv, trender och resultat avseende en hållbar utveckling i relation till ämnen, forskningsområden och professioner. Målsättningen är att detta ska möjliggöra ytterligare samverkan inom högskolan och även med aktörer utanför. Workshopen belyser också frågan om hur forskningen och samverkan ska finansieras.

Mer information och anmälan.