Huvudmeny
FN:s globala hållbarhetsmål. Bild: Sida

Research on Sustainability (RoS)

Hållbar utveckling är en prioriterad fråga som vi redan arbetar aktivt med över hela högskolans ämnesbredd. Forskning inom vitt skilda områden tittar på allt från mode till mikroorganismer. I december möts vi på HB:s konferens för aktuell forskning inom hållbar utveckling.

Välkommen på konferens

Under en heldag presenteras exempel från hela högskolans bredd av ämnen och projekt. Alla medarbetare har möjlighet att skicka in proposals, som kommer att presenteras i workshopformat (presentationsspråk: engelska). Presentationerna åtföljs av en öppen, kritisk diskussion bland deltagare och åhörare. En chans att få konstruktiv återkoppling från en större bredd av kollegor än den närmaste akademiska krets vi kanske rör oss i annars!

Datum

Datum: 6 december, 2017

Tid (preliminärt): 09:00-16:00

Läs mer

Den första konferensen hölls 3 december 2015.
Läs tidigare nyhet om RoS-konferensen 2015.

Samordnare för konferensen: Nils Lindh, e-post: ros.conf@hb.se