Huvudmeny
Borås Pride logotype 2017

2017-05-29 09:00

Gå med högskolan i prideparaden


Den 15-17 juni arrangeras Borås Pride för andra året. Högskolan i Borås stödjer arrangemanget i år också och deltar i prideparaden tillsammans med Studentkåren i Borås. Delta du också!

Paraden äger rum lördagen 17 juni och alla medarbetare och studenter är välkomna att delta i paraden. Givetvis är även familj och vänner välkomna att gå med.

Linda Borglund, samordnare för lika villkor vid Högskolan i Borås, berättar om högskolans arbete kring lika villkor:
– Alla ska ha lika rättigheter och lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller funktionsnedsättning.

– Högskolan har nolltolerans mot all typ av diskriminering och alla ska känna sig inkluderade och välkomna, både studenter och anställda. I arbetet för lika villkor ingår att ifrågasätta rådande normer, motarbeta fördomar och att se alla som individer. Lika villkor är en del av vårt värdegrundsarbete och en del av hållbar utveckling, ytterst handlar det om mänskliga rättigheter, något som vi alltid måste arbeta för. För högskolan är det därför en självklarhet att delta i en manifestation av detta slag.

Samling för dig som vill gå med högskolan och studentkåren i paraden

Alla medarbetare och studenter, samt vänner och familj, är välkomna att delta i paraden den 17 juni. Paraden startar kl. 18:00 i Knalleland (från området vid busshållplatserna "Knalleland" på Bergslenagatan).

Vi samlas utanför Ica Kvantum Knalleland kl. 17:30. Håll utkik efter banderollen med högskolan och studentkårens logotyper. Vi kommer att dela ut ballonger på plats. Det går givetvis utmärkt att ansluta direkt i tåget om du hellre vill det.

Paraden tar cirka en timme och avslutas på Stora Torget där festligheterna fortsätter.

Läs mer
Håll dig uppdaterad med information direkt från Borås Pride (extern länk).

Text: Henrik Grönberg