Huvudmeny
Digital tentamen

2017-09-22

Högskolan förbereder införande av digital salstentamen

Högskolan i Borås startar nu ett högskoleövergripande projekt i syfte att förbereda införande av digital salstentamen som huvudsaklig metod, vid den typen av examination. Projektet planeras vara avslutat vid årsskiftet 2018/2019. Under stor del av 2018 kommer alltfler digitala salstentamina att genomföras.

Det är ett stort projekt som nu startar och vars mål påverkar alla personer med koppling till undervisning på högskolan. Med digital salstentamen är papper och penna ett minne blott och istället genomförs tentamen med hjälp av dator.