Huvudmeny
Högskolans Campus

2017-05-17

Studentenkät om studiemiljön

I veckan skickar SIFO i uppdrag av Akademiska Hus ut en enkät till ett urval av studenter på Högskolan i Borås.

Med en Campusbarometer hoppas Akademiska Hus få in jämförbara data för hur studenter faktiskt upplever sin fysiska studiemiljö. Resultatet kommer att användas i arbetet med planering av utformning av campus.