Huvudmeny

Examensarbete/uppsats

Antingen du läser bibliotek, information, pedagogik eller IT så avslutas din utbildning med ett examensarbete/uppsats. För varje program finns specifika regler om hur examensarbetet skall utformas och hur processen ”från tanke till färdig produkt” går till.

Högskolans avsikt är att examensarbeten skall finnas publicerade elektroniskt, detta kräver att du undertecknar ett avtal om digital publicering. Det är dock frivilligt att publicera uppsatsen databasen, om du inte vill att detta görs så räcker det att du meddelar ansvarig.

För allmänna regler och information om examensarbete, se högskolans centrala sidor.

Vänligen observera att det från och med 3 februari 2015 finns nya mallar för de olika examensarbetena.