Huvudmeny

Examensarbete


Inlämning av uppsats sker via webbformulär där du också godkänner digital publicering eller ej.

Här finns information om uppsatsprocessen, exempel på hur du gör en opposition, layout och formatmallar med mera.

Informatik

De allmänna reglerna om examination vid Högskolan i Borås hittar du på de centrala sidorna. Riktlinjerna nedan ersätter tidigare institutionsspecifika beslut avseende regler och rutiner för examination.

Utbildningsspecifika riktlinjer för examination