Huvudmeny

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen förankrar lärarutbildningen med konkreta och praktiska erfarenheter.

En stor del av högskolans lärarutbildningar är verksamhetsförlagda. Verksamhetsförlagd utbildning innebär att studenterna bedriver studier på arbetsplatser som de efter examen kan komma att verka i.

Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen har till syfte att förstärka lärarutbildningens kvalitet men också att stödja lärarnas kompetensutveckling.

I samband med etablerande av en ny lärarutbildning hösten 2011 är intentionen att fördjupa samarbetet med våra partnerområden samt öppna upp för nya. Detta kommer leda till en ökad samverkan för forskningsprojekt, examensarbeten och kompetensutbyte.

Söker du information om mentorskap och mentorsgrupp inom lärarutbildningen? Klicka dig vidare till vår mentorsarena