Huvudmeny

Kalendarium Vårterminen 2017


För VFU-samordnare


VFU-samordnarmöten:

Deltagare:
Alla VFU-samordnare i Karin Eks VFU-område
Datum:
 Fredag den 3 februari kl.9.00-12.00
Plats:
Campus Varberg, sal E225 
Anmälan: Till karin.ek@hb.se 

Deltagare: Alla VFU-samordnare i Ingamay Larssons VFU-område, utom Borås och Mark
Datum:
 Fredag den 17 mars 2017 kl.9.00-12.00
Plats:
Högskolan i Borås, sal A521
Anmälan: Till ingamay.larsson@hb.se

Deltagare: Alla VFU-samordnare i Borås och Mark
Datum:
 Torsdag den 23 februari 2017 kl.15.00-17.00
Plats:
Högskolan i Borås, sal A521
Anmälan: Till marie.lundgren@hb.se 

Deltagare: Gemensam VFU-samordnardag för alla VFU-samordnare
Datum:
 Måndag den 29 maj 2017 Boka in redan nu! 
Plats: 
Campus Varberg
Anmälan: Till karin.ek@hb.se 


För VFU-lärare (handledare):

Gemensam VFU-dag för alla VFU-lärare som ska ta emot student Vt-17.
Dagen ersätter de VFU-konferenser som tidigare har funnits i respektive kurs
Högskolan i Borås: Onsdag den 8 februari kl. 09.00 - 16.30
Campus Varberg: Onsdag den 1 februari kl. 09.00 - 16.30

Här hittar du inbjudan/program för VFU-dagarna

Till anmälningsformulär, VFU-dagen Campus Varberg

Till anmälningsformulär, VFU-dagen Högskolan i Borås

Professionsdagar Vt-17: 
Utställning, mässa, mötesplats, seminariepass.
Högskolan i Borås: Fredag den 24 mars 2017 
Campus Varberg: Fredag den 7 april 2017
Inbjudan/program kommer att finnas på en egen webbsida på www.hb.se. 

Lärarutbildardagar för alla VFU-lärare som ska ta emot studenter från UVK III
Istället för lärarutbildardagar har vi Vt-17 förlängt den gemensamma VFU-dagen (se ovan) då vi erbjuder föreläsningspass för alla VFU-lärare, oavsett vilken kurs studenten läser.