Huvudmeny

Kursinformation

På den här sidan finns alla höstens kurser (med kurskod) specificerade.
Även informationsbrev från kursansvarig lärare finns här. Klicka på blåmarkerad text för att öppna dokumentet.
Nedanstående information avser Ht-16.

Förskola
Termin 1: CUVK10 - VFU-brev
Termin 2:
Termin 3: 11FK31 -
Termin 4:
Termin 5: 11FK52 - UVK II - VFU-brev
Termin 6: 12FK61 - VFU-brev
Termin 7: C1FK70 - UVK III - VFU-brev

Fritidshem
Termin 1: CUVK10 - VFU-brev
Termin 2:
Termin 3: 11GF31 (bild), 11GF32 (musik)
Termin 4:
Termin 5: 11GF50 -
Termin 6:

Grundskola åk.F-3
Termin 1: CUVK10 - VFU-brev
Termin 2:
Termin 3: 11F331 (Ma), 11F335 (Sv), 11F330 (Eng) - VFU-brev
Termin 4:
Termin 5: 11F351 - VFU-brev
Termin 6: 11F360 - VFU-brev
Termin 7: 12F371 - UVK III - VFU-brev
Termin 8: 12F380 (Ma), 12F384 (Sv) -

Grundskola åk.4-6
Termin 1: CUVK10 - VFU-brev
Termin 2:
Termin 3: 114630 (Eng), 114635 (Ma) - VFU-brev
Termin 4:
Termin 5: 114650 (Sh), C14652 (Na/Te), 114655 (Bild),  114656 (Musik)
Termin 6: 
Termin 7: 124671 - UVK III - VFU-brev
Termin 8:

Ämneslärare åk.7-9
Termin 1: CUVK10 - VFU-brev
Termin 2:
Termin 3: 11SV30 -
Termin 4:
Termin 5: 11EN50 -
Termin 6:
Termin 7: C2SV70 och C1SV75 -
Termin 8:
Termin 9: C2SV94 - VFU-brev