Huvudmeny

Om VFU

Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen har till syfte att förstärka lärarutbildningens kvalitet men också att stödja lärarnas kompetensutveckling.

Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen erbjuder

Studenten:

  • kunskap om, erfarenhet av och insikt i förskolans/skolans/fritidshemmets vardag.
  • tillträde till samverkan i arbetslag i syfte att utveckla sin förmåga till samverkan.
  • en förankring i teori och forskning samtidigt som teoristudierna tar sin utgångspunkt i den beprövade erfarenheten.
  • medverkan till synliggörande av lärprocessen.
  • medverkan till en trygg och tydlig yrkesroll/yrkesidentitet.

Förskola/skola/fritidshem:

  • möjligheter till kompetensutveckling.
  • en nära och långvarigare knytning till högskolan och därmed ett större utbyte av studenten.

Högskolan:

  • att lärarna får en fördjupad insyn i förskolans/skolans/fritidshemmets utveckling och förändring.

Samarbetspartners

Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Essunga, Falkenberg, Falköping, Gislaved, Gnosjö, Grästorp, Göteborg, Habo, Halmstad, Herrljunga, Härryda, Jönköping, Kungsbacka, Lerum, Lysekil, Mariestad,  Mark, Orust, Partille, Skara, Skövde,  Sotenäs, Svenljunga, Tjörn, Tranemo, Trollhättan,  Ulricehamn, Vara, Varberg, Vårgårda, Vänersborg, Älvkullen.

Riksdagens intentioner

Riksdagens intentioner inför införandet av en förändrad lärarutbildning hösten 2001 innebär också en förändrad syn på den verksamhetsförlagda utbildningen:


”Det är av stor vikt att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får ett nytt kvalitativt innehåll som bättre utvecklar samarbetsförmågan både i arbetslag och tillsammans med barn och elever. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall också bidra till att studenterna i högre grad relaterar ämneskunskaperna till lärprocesser och urval av ämnesstoff. Lärarutbildningen skall därför mer än tidigare förankras i konkreta och praktiska erfarenheter; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad grad utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska studierna struktureras med hänsyn till yrkets krav och bättre kopplas till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.” (Prop. 1999/2000: 135 s. 11)