Huvudmeny

VFU-underlag och riktlinjer

Denna sida ritkar sig till dig som genomför eller arbetar med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås

 

VFU-dokumentation och information vårterminen 2018

Försättsblad för VFU-dokumentation (pdf)
Information gällande VFU-dokumentation (pdf)

Hoppa till programspecifika dokument för:

Förskollärarutbildning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Ämneslärarutildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk


Förskollärarutbildning

 • Termin 3:
 • Termin 3:
 • Termin 5:
 • Termin 5:
 • Termin 7:
 • Termin 7:

Till toppen


Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

 • Termin 1:
 • Termin 1:
 • Termin 3:
 • Termin 3:
 • Termin 5:
 • Termin 5:

Till toppen


Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

 • Termin 3:
 • Termin 3:
 • Termin 5:
 • Termin 5:
 • Termin 6:
 • Termin 6:
 • Termin 7:
 • Termin 7:

Till toppen


Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Termin 1:
 • Termin 1:
 • Termin 3:
 • Termin 3:
 • Termin 5:
 • Termin 5:
 • Termin 7:
 • Termin 7:

Till toppen


Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

 • Termin 1:
 • Termin 1:
 • Termin 3:
 • Termin 3:
 • Termin 5:
 • Termin 5:
 • Termin 6:
 • Termin 6:
 • Termin 7:
 • Termin 7:
 • Termin 9:
 • Termin 9:

Till toppen