Huvudmeny

VFU-underlag och riktlinjer

Denna sida ritkar sig till dig som genomför eller arbetar med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås

 • Blankett för områdesval
 • Blankett för dokumentation av VFU-besök samt blankett vid tveksam måluppfyllelse och/eller underkännande av VFU hittas på den interna VFU-sidan
 • Blanketter för föräldramedgivande samt lektions- och momentplanering finns i "Dokument" under "Studentens planering av VFU" i VFU-aktiviteten i Pingpong (öppnas i nytt fönster)
 • För ansvars- och rutinbeskrivningar besök sidan: Om VFU
 • Saknar du ett dokument? Det finns under "Dokument" i VFU-aktiviteten i Pingpong (öppnas i nytt fönster)

 

VFU-dokumentation och information vårterminen 2018

Försättsblad för VFU-dokumentation (pdf)
Information gällande VFU-dokumentation (pdf)

Hoppa till programspecifika dokument för:

Förskollärarutbildning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Ämneslärarutildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk


Förskollärarutbildning

 • Termin 3:
 • Termin 3:
 • Termin 5:
 • Termin 5:
 • Termin 7:
 • Termin 7:

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

 • Termin 1:
 • Termin 1:
 • Termin 3:
 • Termin 3:
 • Termin 5:
 • Termin 5:

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

 • Termin 3:
 • Termin 3:
 • Termin 5:
 • Termin 5:
 • Termin 6:
 • Termin 6:
 • Termin 7:
 • Termin 7:

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Termin 1:
 • Termin 1:
 • Termin 3:
 • Termin 3:
 • Termin 5:
 • Termin 5:
 • Termin 7:
 • Termin 7:

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

 • Termin 1:
 • Termin 1:
 • Termin 3:
 • Termin 3:
 • Termin 5:
 • Termin 5:
 • Termin 6:
 • Termin 6:
 • Termin 7:
 • Termin 7: