Huvudmeny

VFU-underlag och riktlinjer

Policydokument för områdesdag
Blankett för områdesval
Riktlinjer för att bedriva forskning
Blankett för dokumentation av VFU-besök
Blankett vid tveksam måluppfyllelse och/eller underkännande av VFU

Momentplanering
Lektionsplanering

VFU-handbok 2017/2018
VFU-schema H17

VFU-dokumentation H17: 

Skriv endast ut de dokument som gäller för den kurs du läser under H17!

Närvaroblankett för Professionsdag 2018 kommer att delas ut under VFU-passet under Professionsdagen, den 23/3 för Borås och 6/4 för Varberg.
Närvaroblankett - Fältdagar

Närvaroblankett VFU-plats (professionsdag eller VFU-områdesdag)

Försättsblad till VFU-dokumentation - samma dokument till alla program.
Bedömningsmatris för U/G/VG - samma matris för alla program. Gäller endast för de kurser som omfattas av VG-nivå på VFU, se nedan.

Förskollärarutbildning:
- Termin 1:
- Termin 2: 11FK20 - Använd bedömningsmatris för U/G/VG!
- Termin 3: 
- Termin 4: 11FK40 - Använd bedömningsmatris för U/G/VG!
- Termin 5:
- Termin 6: 12FK61
- Termin 7: C1FK70 - UVK III

Grundskollärarutbildning med inriktning fritidshem:
- Termin 1: 
- Termin 2: 11GF20 - Använd bedömningsmatris för U/G/VG!
- Termin 3: 
- Termin 4: CUVK40, K0000547
- Termin 5:
- Termin 6: 11GF61

Grundskollärarutbildning med inriktning förskoleklass och grundskolans åk.1-3:
- Termin 1:
- Termin 2: 11F321, 11F322
- Termin 3: 
- Termin 4: CUVK40, K0000547
- Termin 5:
- Termin 7: 12F371
- Termin 8: 12F380, 12F384

Grundskollärarutbildning med inriktning grundskola åk.4-6:
- Termin 1:
- Termin 2: 114621, 114624
- Termin 3: 
- Termin 4: CUVK40, K0000547
- Termin 5:
- Termin 6: 114668, 114669
- Termin 7: 
- Termin 8: 124680

Ämneslärarutbildning för grundskolans åk.7-9:
- Termin 1:
- Termin 2: 11SV20 - Använd bedömningsmatris för U/G/VG!
- Termin 3:
- Termin 4: CUVK40, K0000547
- Termin 5:
- Termin 6:
- Termin 7:
- Termin 8: 127980
- Termin 9:

 

Övriga kurser/program:
Dokumentation av VFU i ett ämnesdidaktiskt perspektiv, 12 hp enligt kursplan LVF01A (8.0)