Huvudmeny

Rättigheter och skyldigheter

Som student vid Högskolan i Borås har du både rättigheter och skyldigheter. De övergripande reglerna hittar du här. Inom utbildningarna finns det också specifika tillträdeskrav i de olika kurserna (se nedan). Registrering på kurs är en förutsättning för att få delta i kursens examinationer och därmed också få tillgång till kursaktiviteten i PING PONG. Utan registrering har du dock rätt att delta vid campusföreläsningar.

Inom Biblioteks- och informationsvetenskap

Se respektive kursplan i programtorget för information om tillträdeskrav.

Inom Informatik

Se respektive kursplan i programtorget för information om tillträdeskrav.

Inom Pedagogik

Se respektive kursplan i programtorget för information om tillträdeskrav. För förskollärar- och lärarstudenter gäller också att all VFU ska vara godkänd för varje termin – ingen dispens ges. Registrering är tillåten på ny kurs fyra veckor in på terminen samt

För registrering till

Krävs samtliga poäng från

Termin 4

Termin 1

Termin 5

Termin 1 och 2

Termin 6

Termin 1, 2 och 3 samt vissa förkunskapskrav

Termin 7

Termin 1, 2, 3 och 4 samt vissa förkunskapskrav

Termin 8

Termin 1, 2, 3, 4 och 5 samt vissa förkunskapskrav

Termin 9

Termin 1, 2, 3, 4, 5 och 6 samt vissa förkunskapskrav

Termin 10

Termin 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 samt vissa förkunskapskrav

Observera!
Poängkraven från CSN för rätten till studiemedel under utbildningen överensstämmer ej med dessa regler. I frågor om vad som gäller för dig och dina studier ber vi dig kontakta CSN (extern länk).