Huvudmeny

Intressanmälan

En intresseanmälan per uppsatsgrupp, dvs ni som skriver ihop gör en intresseanmälan tillsammans. Sista anmälningsdag 6 mars.
Nivå

Ämnesområde
Kandidat- och magisteruppsats inom företagsekonomi

- en guide till dig som ska skriva kandidat- eller magisteruppsats inom företagsekonomi

OBS! Se särskild webbsida för uppsatsarbete inom Civilekonomprogrammet.

För information om uppsatsen se PingPong.