Huvudmeny

Kandidat- och magisteruppsats inom företagsekonomi

- en guide till dig som ska skriva kandidat- eller magisteruppsats inom företagsekonomi

OBS! Se särskild webbsida för uppsatsarbete inom Civilekonomprogrammet.

För information om uppsatsen se PingPong.