Huvudmeny

Att skriva examensarbete

Ett examensarbete genomförs i de flesta fall som heltidsstudier motsvarande 15 eller 30 hp under den sista delen av respektive utbildnings sista termin och består i de flesta fall av följande moment:

Ett examensarbete kan genomföras enskilt eller av studenter i grupp, riktlinjer för detta varierar mellan de olika utbildningarna.

Innan enskild student får registrera sig på kurs för examensarbete måste studenten uppfylla de förkunskapskrav som finns och som varierar mellan utbildningarna. Förkunskapskraven finns i aktuell kursplan. Om en student inte uppfyller förkunskapskraven är det möjligt att ansöka om dispens vilket görs med blanketten Ansökan om undantag förkunskapskrav.

När du lämnar in ditt skriftliga arbete är det viktigt att du följt de regler som finns gällande stavning, språkbruk och hur man refererar till olika källor. Här hittar du ett antal länkar till sidor som kan ge dig hjälp. Kursansvarig för examensarbeten ger vid kursstart ytterligare information om regler och riktlinjer. Läs mer om skrivteknik och formalia här. 

Alla rapporter som lämnas för examination vid Högskolan genomgår Urkunds plagiatkontroll. Läs mer om plagiat här. 

Mallar och instruktion för examensarbete 

Logotyp

Textilteknologi

  • Textilingenjör (mallar och instruktioner finns på PingPong)
  • Designteknikerutbildning
  • Textil produktutveckling och entreprenörskap (mall och information finns på PingPong)
  • Magister i textilteknik (mallar och instruktioner finns på PingPong)
  • Master i textilteknik (mallar och instruktioner finns på PingPong)

Textilt management

  • Textilekonomutbildning 
  • Butikschefsutbildningen (mall och information finns på PingPong)
  • Magisterutbildning i textilt management (mall och information finns på PingPong)
  • Masterutbildning i textilt management (mall och information finns på PingPong)

Design