Huvudmeny

Organisation

Akademichef

Mikael Löfström

Sektionschefer

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad: Peter Therning
Sektionen för ingenjörsvetenskap: Michael Tittus
Sektionen för företagsekonomi och textilt management: Tina Carlson Ingdahl
Sektionen för textilteknologi: Mikael Skrifvars
Sektionen för design: Olof Harbecke
Avdelningen Verkstäder Textil: Olof Harbecke

Studierektorer

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Kemi: Dan Åkesson
Hållbart samhällsbyggande:Kimmo Kurkinen
Energi/masterprogram: Peter Therning

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Industriell ekonomi/maskin: Mats Nilhag
Matematik/fysik/elektro/IT: Michael Tittus

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Redovisning, juridik och nationalekonomi: Glenn Fihn
Marknadsföring och management: Daniel Hjelmgren
Textilt management: Magnus Bratt

Sektionen för textilteknologi

Magnus Bratt

Sektionen för design

Pia Mouwitz

Forskarutbildning

Forskarskola Resursåtervinning
Föreståndare: Mohammad Taherzadeh
Studierektor: Tomas Wahnström

Forskarskola Textil och mode
Föreståndare: Vakant
Studierektor: Eva Gustafsson

Biträdande akademichefer och controllers

Biträdande akademichef - personalplanering: Bill Andersson
Biträdande akademichef - internationalisering: Jenny Balkow
Controller: Tore Johansson
Controller: Ulrika Ekholm