Huvudmeny

Anders Emanuelsson, projektchef

Anders Emanuelsson.Hej! Jag heter Anders och är projektchef. Som projektchef har jag det övergripande ansvaret för produktion och ekonomi i flera byggprojekt samt personalansvar för medarbetarna som driver produktionen i dem.  Jag följer projekten från idé- och anbudsstadiet tills att vi färdigställt dem.

Mina arbetsdagar innehåller ofta många möten och kontakt med både medarbetare, kunder och konsulter om pågående och kommande projekt.

Anders Emanuelsson
Befattning: Projektchef
Organisation: NCC Construction, Avd Hus Väst 

För mig ligger fokus på att skapa dynamik i projektteamen så att vi tillsammans hittar effektiva lösningar och arbetssätt som bidrar till lyckade projekt med stolta medarbetare och nöjda kunder.