Huvudmeny

Utlandsstudier på egen hand

När du väljer att studera utomlands på egen hand kallas du för freemover.

Om det finns en avgift för studierna betalar du den själv. Även om planeringen godkänns innebär det inte att du får ett förhandsbesked på om kurserna du väljer blir godkända när du kommer tillbaka, utan är en form av studieuppehåll.

Högskolan i Borås kan erbjuda studenten information kring hur mycket de utländska poängen motsvaras i ECTS, hur kurserna du läser bör vara klassificerade samt vilka intyg som krävs för att du ska kunna ansöka om att få kurserna tillgodoräknade i efterhand.

Underlaget till planeringen är komplett om den innehåller följande:

  1. studentuppgifter (namn, personnummer, program/inriktning)
  2. uppgift om utlandsstudien (Läsår /termin , universitet, land, kursstart, kursslut, webblänk till universitet)
  3. kursnamn, poäng, nivå
  4. samtliga kursbeskrivningar/kursplaner
  5. intyg som visar det är en CSN-berättigad utbildning