Huvudmeny
Bild på hand som håller en jordglob

Utbytestermin

Att studera som utbytesstudent innebär att högskolan har kommit överens med partneruniversitet utomlands att ”byta studenter” med varandra och att studieresultaten kan tillgodoräknas i din utbildning vid hemuniversitet.

Genom ett utbyte blir din totala studieperiod inte längre än vid normal studiegång och du behöver inte betala studieavgifter (med undantag för USA och Australien).

Textil

Inom ramen för fyra av Textilhögskolans treåriga utbildningar på grundläggande nivå (Textilingenjörs-, Textilekonom-, Modedesign- och Textildesignprogrammet) erbjuds studenterna möjlighet att läsa vid något annat lärosäte som en del av utbildningen genom en utbytestermin vid något av de lärosäten som Textilhögskolan har avtal med. Det är konkurrens om de platser som finns och främst är det studieresultatet under de första åren på Textilhögskolan som avgör vem som får åka var. 

Övriga samarbeten

Teknik

Du som har studerat och klarat av minst ett års studier har möjlighet att studera på något av våra partneruniversitet. Du kan dels studera kurser på värduniversitetet (se universitetets kursutbud inom ditt ämnesområde) eller göra examensarbete (om detta inte ligger som en sökbar kurs kan man fråga den internationella koordinatorn på värduniversitetet om möjligheter för detta. För examensarbete gäller att du kan vara registrerad på examensarbete på Högskolan i Borås och examineras här, men att du accepteras för ett examensarbetesprojekt på värduniversitetet).

För plats vid något av utbytesuniversiteten får högst 15 högskolepoäng inom ordinarie utbildningsprogram utifrån fastställd studieplan saknas vid tiden för inlämnande av blanketten "Planering för utbytesstudier" (dvs. om du anmäler intresse för utlandsstudier inför årskurs 2 måste du ha minst 45 hp avklarade när Planering för utbytesstudier lämnas in och 60 hp avklarade för att sedan få klartecken att åka).

Erasmusstudier

För Erasmusutbyte krävs att minsta studietid är 3 månader (ungefär 13 veckor) och mesta studietid är 12 månader och att studierna ska genomföras på heltid och kunna tillgodoräknas.

Gör så här

1. Fyll i intresseanmälan
Intresseanmälan för Erasmusutbyte för lämnas till den internationella koordinatorn senast 15 februari för studier utomlands under höstterminen och 1 september för studier under vårterminen

Notera att antalet utbytesplatser till de universitet vi har avtal med är begränsat. Ett urval görs om fler söker i förhållande till antal utbytesplatser.

Detta ska lämnas in:

 • Intresseanmälan
 • Motiveringsbrev
 • Intyg på eventuella uppdrag för Studentkåren i Borås
 • Studieresultat (hämtas på StudentCentrum)
 • Gymnasiebetyg för Engelska

2. Planering för utbytesstudier
Diskutera med utbildningsansvarig för ditt utbildningsprogram och gör upp en studieplan (se blanketten Planering för utbytesstudier).

För utbyte inom Erasmusprogrammet ska blanketten Planering för utbytesstudier lämnas till internationell koordinator senast 1 maj för utbyte under höstterminen och senast 15 oktober för utbyte under vårterminen.

För dig som läser industriell ekonomi (affärsingenjör/logistik/arbetsorganisation och ledarskap), kemiingenjör och maskiningenjör, se lämplig utlandstermin (pdf).

3. Learning Agreement
Blanketten Learning agreement ska fyllas i och sedan godkännas av internationell koordinator både hemma och på det universitet du ska studera på. Detta ska göras innan du åker iväg.

4. Kolla med CSN
Om du avser att ta studiemedel under utbytesperioden måste du kontrollera med CSN vilka regler som gäller (den totala studieomfattningen måste vara heltid under minst 13 veckor för att studiemedel för studier utanför EES eller Schweiz ska beviljas. Andra krav gäller för utbyte inom Europa).

Efter utbytet

1. Intyg om genomförda utbytesstudier
När utbytesstudierna är avklarade ska koordinatorn på det universitet du studerat vid fylla i blanketten Letter of Confirmation som sedan ska lämnas till internationell koordinator på Högskolan i Borås.

2. Official Transcript of records
Dina studieresultat måste redovisas för att kunna tillgodoräknas. De lämnas till internationell koordinator så fort som möjligt efter genomförda utbytesstudier.

Ekonomi

I vår avtalsdatabas hittar du bland annat vilka samarbetspartners institutionen har. Där kan du också läsa mer om våra partneruniversitet.

Intresseanmälan för utbyte inför kommande läsår skall vara internationell koordinator tillhanda senast 1 februari.

Intresseanmälan är komplett om den består av följande:

 • Intresseanmälan
 • Personligt motivationsbrev på engelska, en A4-sida Vilka är dina huvudsakliga motiv för utlandsstudier?
 • Vilka förväntningar har du på året inom ett internationellt studerandeutbyte?
 • På vilket sätt är du motiverad att lära dig av destinationskulturen och hur kommer du att representera det svenska samhället och Högskolan i Borås?
 • Har du erfarenhet av kårsektionsverksamhet, institutionsverksamhet eller andra erfarenheter eller kunskaper som du anser meriterande inför ett internationellt studerandeutbyte?
 • Aktuellt betygsutdrag