Huvudmeny

Utlandspraktik

Att komplettera sin utbildning med internationell praktik någonstans i världen ger goda erfarenheter.

Som student vid Högskolan i Borås har du möjlighet att söka stipendium för din utlandspraktik i Europa inom ramen för Erasmusprogrammet. Märk att det finns speciella ansökningsdatum för Erasmusstipendiet.

Läs om Erasmus Praktik och se annonserade praktikplatser 

Skicka din ansökan till exchange@hb.se efter att institutionens internationell koordinator har skrivit under ansökan. Ansökningsblanketten finner du under Blanketter.

Om du ska genomföra din praktikkurs inom ramen för den aktuella utbildningen i ett land utanför EU är det viktigt att:

  • du har fått klartecken av studierektorn eller motsvarigheter,
  • att en överenskommelse mellan mottagande part (företag eller organisation där du ska genomföra ditt projekt) och Högskolan i Borås skrivs före utresa samt
  • att du registreras på praktikkursen i sedvanlig ordning (före utresa).

Om någon av dessa delar saknas kan du komma att sakna försäkring och måste själv stå för försäkring och eventuella kostnader som kan uppstå i samband med olycka eller sjukdom vid utlandsvistelsen.