Huvudmeny

Organisation

Här presenteras hur vi är organiserade vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Akademichef: Lotta Dalheim Englund
Biträdande akademichef: Ann-Sofie Rihs
Ställföreträdande akademichef: Ingela Rydström 
Akademicontroller: Ann-Sofie Rihs

Sektioner/sektionschefer

  • Sektionen för vårdvetenskap, sektionschef: Gunilla Carlsson
  • Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa, sektionschef: Ingela Rydström
  • Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik, sektionschef: Gunilla Carlsson
  • Sektionen för arbetsliv och välfärd, sektionschef: Päivi Riestola

Biträdande sektionschefer

Biträdande sektionschef är underställd sektionschef, biträder sektionschefen i det dagliga arbetet och kan på uppdrag av sektionschef ansvara för del av sektionens verksamhet (verksamhets- och personalansvar). 

  • Sektionen för vårdvetenskap, bitr. sektionschef: Lena Hedén
  • Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa, bitr. sektionschefKristina Nässén
  • Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik, bitr. sektionschefIsabell Fridh
  • Sektionen för arbetsliv och välfärd, bitr. sektionschef: Eva-Lotta Andersson Lidén