Huvudmeny

Utbildningsrådet för Organisations- och personalutvecklare i samhället 

Utbildningsrådet är ett forum för lärare, studenter och professionsföreträdare att mötas.

Primärt ska rådet vara ett forum där utbildningarnas syfte, mål, huvudsakliga upplägg och innehåll kan diskuteras utifrån olika perspektiv. Utbildningsrådet kan även fungera som referensgrupp vad gäller utbildningens marknadsföring, rekrytering av studenter samt vid förändringar och utveckling av program och kurser.

I varje utbildningsråd ska det finnas minst fyra externa ledamöter och minst fyra studenter.

Läsåret 2014/2015

Interna ledamöter

Margareta Carlén 
Erik Ljungar 
Goran Puaca

Externa ledamöter
Pernilla Bergwall
Heidi Ström
Andreas Thygesen
Elinor Lindholm

Studentrepresentanter

Lotta Arkstål 
Amanda Careborg
Sandra Hedin
Jakob Zetterberg
Anna Karlsson
Ida Stjerna
Frida Svenningsson
Elaine West