Huvudmeny

Tillträdeskrav för fortsatta studier

Tillträdeskrav inom programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp

Termin 4

Förkunskapskrav:
Helkursbetyg i samtliga kurser i termin 1 inom ramen för programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp

Termin 5

Förkunskapskrav:
Helkursbetyg i samtliga kurser i termin 1 och 2 inom ramen för programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp

Termin 6

Förkunskapskrav:
Helkursbetyg i samtliga kurser i termin 1, 2 och 3 inom ramen för programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp

Dessutom krävs till kursen Samhällsvetenskaplig metod helkursbetyg i Kvantitativ och kvalitativ metod 7,5 hp.

Till kursen Kandidatuppsats krävs helkursbetyg i kursen Kvantitativ och kvalitativ metod 7,5 hp samt Tillämpningsarbete 7,5 hp